{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...

Những bài trước bạn đã biết cách khai báo biến để lưu các giá trị, trong đó có giá trị kiểu chuỗi ký tự (String). Hôm nay, trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn những hàm (functions) chuyên để xử lý các chuỗi ký tự.


Trước tiên và cũng đơn giản nhất là toán tử &, dùng để nối hai chuỗi lại với nhau.
set #tên biến# to #chuỗi 1# & #chuỗi 2#
Đây chính là cách sử dụng hàm kết nối 2 chuỗi lại với nhau. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây nhé:
set ten to "Kul" & "Nova"
Kết quả của ví dụ trên là biến "ten" với giá trị là "KulNova".

Tiếp theo mình xin giới thiệu những hàm phức tạp hơn để so sánh 2 chuỗi với nhau.

1. Bắt đầu với...

Kiểm tra xem có phải một chuỗi bắt đầu bằng một chuỗi khác không, ta sử dụng từ khóa begins with 
set cau to "Chào mừng bạn đến với AppleScript!"
if cau begins with "Chào" then
     beep
end if
Ví dụ trên làm công việc đơn giản là kiểm tra xem biến "cau" có bắt đầu bằng chữ "Chào" hay không. Nếu đúng thì sẽ kêu một tiếp beep.

Lưu ý là ở đây có 2 từ khóa là begins withstarts with. Và 2 công dụng của 2 từ khóa này hoàn toàn giống nhau nhé.

2. Kết thúc bằng...

Tương tự với begins with thì AppleScript còn chúng cấp cho chúng ta từ khóa ends with để kiểm tra xem một chuỗi này có phần cuối là một chuỗi khác không. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây cho dể hiểu nhé.
set cau to "Chào mừng bạn đến với AppleScript!"
if cau ends with "AppleScript!" then
      beep
end if
3. Các hàm khác...

Ngoài ra chúng ta còn có các hàm sau:
 • is equal to: hai chuỗi có bằng nhau hay không
 • comes before, comes after: thực hiện việc so sánh 2 chuỗi với nhau bằng thứ tự trong bảng chữ cái. 
 • is in: kiểm tra xem 1 chuỗi con có nằm trong chuỗi cha hay không
 • contains: kiểm tra xem chuỗi cha có chứa chuỗi con hay không
4. Phủ định...

Như mình đã nói từ đâu, AppleScript được xây dựng hoàn toàn giống tiếng Anh. Chúng ta có thể sử dụng hàm theo cách phủ định của các hàm trên như sau:
 • does not start with hoặc does not begin with
 • does not end with
 • is not equal to
 • does not come before
 • does not come after
 • is not in
 • does not contain
Mình sẽ không đưa ra ví dụ cho các hàm này mà dành phần khám phá này cho các bạn nhé. Các bạn hãy cùng làm một số ví dụ thử nhé. Thú vị lắm đó ;)


Bài này hướng dẫn bạn một cách đơn giản nhất để thực hiện một công việc nào đó với điều kiện nào đó. Hay nói đơn giản là trong trường hợp này, thực hiện kế hoạch A, trong trường hợp khác, thực hiện kế hoạch B. 


AppleScript cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, cung cấp cho chúng ta một cấu trúng gần giống như tiếng Anh để làm việc này. 
if #điều kiện# then
    #công việc 1#
else
    #công việc 2#
end if
Trong cấu trúc trên thì #điều kiện# là một biểu thức nào đó, sẽ được trả về là một kiểu luận lý. Nếu biểu thức #điều kiện# là đúng thì sẽ thực hiện #công việc 1#, nếu không đúng thì thực hiện #công việc 2#.

Chúng ta hãy cùng nhau xem ví dụ dưới đây nhé: 2 biến a và b sẽ được gán sẵn giá trị là các số nguyên. Đoạn script của chúng ta sẽ kiểm tra xem số nào lớn hơn và xuất giá trị của biến đó cho người dùng biết.

Subscribe to: Posts (Atom)