{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...

Chào các bạn, nhưng trong bài trước, mình đã giới thiệu về các Việt hóa thanh trình đơn chính trong Finder. Hôm này mình sẽ viết về các thành phần chính trong Finder để giúp các bạn tiếp tục công việc Việt hóa phần Finder.

Đây sẽ là một câu nói rất quen thuộc và cũng có thể đã quá nhàm chán, nhưng vẫn muốn nhắc lại để các bạn theo dõi, thực hiện đúng, để không làm ảnh hưởng đến hệ thống sau này. Bạn nhớ phải sao lưu dữ liệu và phân quyền sử dụng cho các thư mục, tập tin chuẩn bị được thay đổi.

Bây giờ bạn lại vào thư mục nội dung của Finder nhé (giống như mình đã hướng dẫn tại đây). Đường dẫn đầy đủ là /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/English.lproj

Rồi, bạn mở thư mục đó ra rồi nhé, bây giờ mình sẽ giải thích chức năng của từng tập tin trong đó. Bắt đầu nào!

Đầu tiên sẽ là những tập tin .nib trước nhé.

1. AboutWindow.nib:
Đây là cửa sổ thông tin giới thiệu về Finder khi bạn chọn Finder/About Finder trên thanh trình đơn chính.

2. ApplyPrivsProgress.nib:
Phần này quy định các bảng trạng thái và thông báo lỗi trong khi chép tập tin hoặc thư mục đã tồn tại sẵn rồi. Xác nhận việc chép đè lên tập tin hoặc thư mục cũ.

3. BackupProgress.nib:
Phần này quy định các bảng trạng thái trong quá trình sao lưu dữ liệu bằng Time Machine của Leopard.

4. BackupRestore.nib:
Cửa sổ này sẽ hiện ra để người dùng chọn ổ đĩa sao lưu và khôi phục dữ liệu từ Time Machine.

5. BurnDialogs.nib:
Những bảng thông báo trong khi thực hiện việc ghi đĩa CD/DVD sẽ được quy định tại đây.

6. BurnProgressWindow.nib:
Phần này quy định những bảng trạng thái và thông báo lỗi trong quá trình ghi đĩa.

7. ClipWindow.nib:

8. ColumnPreview.nib:

9. ConnectProgressWindow.nib:
Các bảng trạng thái vào thông báo lỗi trong quá trình kết nối với máy chủ.

10. ConnectTo.nib:
Hiển thị bảng yêu cầu để người dùng kết nối với máy chủ.

11. CopyProgressWindow.nib:
Phần này hiển thị các thông báo trạng thái cũng như thông báo lỗi trong quá trình sao chép tập tin, thư mục.

12. DeleteBackupsProgressWindow.nib:
Các bảng thông báo trạng thái và thông báo lỗi trong quá trình xóa các bản sao lưu dữ liệu.

13. FlowPresenter.nib:
Quản lý việc hiển thị theo dạng Cover Flow.

14. FTPProgress.nib:
Quản lý tất cả các bảng trạng thái và thông báo lỗi trong quá trình truy cập máy chủ FTP.

15. Goto.nib:
Cửa sổ để người dùng chuyển đến một thư mục nào đó, xuất hiện khi người dùng chọn Go/Go to.

16. iDiskMount.nib:
Quản lý việc kết nối với máy chủ iDisk khi người dùng sử dụng Mobile Me.

17. InfoWindow.nib:
Cửa sổ hiển thị thông tin chi tiết của một tập tin, thư mục. Hiển thị khi người dùng nhấn chuột phải lên một tập tin, thư mục nào đó và chọn Get Info hoặc nhấn phím tắt Cmd + I.

18. ListPresenter.nib:
Hiển thị thông tin theo dạng danh sách trong Finder.

19. MDResultsView.nib:

20. Menus.nib:
Thanh trình đơn chính của Finder, như đã hướng dẫn ở bài trước.

21. ODSAskingProgress.nib:

22. Preferences.nib:
Bảng điều khiển của Finder khi người dùng chọn Finder/Preferences trên thanh trình đơn chính.

23. Search.nib:
Cửa sổ hiện thị thông tin tìm kiếm.

24. TrashProgressWindow.nib:
Hiển thị trạng thái cũng như thông báo lỗi trong quá trình thao tác với Thùng rác.

25. ViewOptions.nib:
Hiển thị những tùy chọn về hiển thị, xuất hiện khi người dùng chọn View/Show View Options trên thanh trình đơn chính.

Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về một số tập tin .strings quan trọng. Trong đó, 2 tập tin quan trọng nhất, và được sử dụng nhiều nhất là localizable.stringslocalizableCore.strings. Những tập tin này bạn cũng chỉ cần thay đổi nội dung và lưu lại.

Trên đây mình đã giới thiệu những thành phần chính trong Finder để Việt hóa. Công việc bạn phải làm là sử dụng XCode để thay đổi thông tin của các thành phần trong đó.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin vui lòng gởi về địa chỉ email iKul.MAC@gmail.com

Subscribe to: Posts (Atom)