{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...

Khi bạn muốn ẩn một số tập tin hay một số thư mục nào đó trên máy tính MAC của mình thì bạn sẽ phải làm gì?

Cài một phần mềm nào đó chăng? Cũng có thể đó (mặc dù mình không biết phần mềm nào)! Nhưng cài phần mềm thì tốn tài nguyên của máy, người khác tìm ra phần mềm trong máy tính bạn thì cũng có thể sẽ mở ra được.

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều: dùng Terminal.

Để ẩn nội dung của một thư mục nào đó, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:
chflags hidden #đường dẫn#

Trong đó, #đường dẫn# chính là thư mục bạn cần ẩn đi. Ví dụ ở đây, mình muốn ẩn tất cả những tập tin nằm trên màn hình làm việc (Desktop) của mình. Hiện tại, trên màn hình làm việc của mình có 1 tập tin "Die Prinzen...mp3" và 1 thư mục tên là "Leopard tiếng Việt" và một thư mục nữa tên là "Viet Hoa" như hình đây:

Mở Terminal ra, nhập câu lệnh sau vào:

chflags hidden ~/Desktop/*

Giải thích câu lệnh trên như sau:
1. Dấu "~": trong hệ điều hành Mac OS X, dấu ~ quy định là đường dẫn đến thư mục người dùng của tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống.
2. ~/Desktop dẫn tới màn hình làm việc chính của bạn.
3. Dấu "*" thể hiển tất cả các tập tin, thư mục, liên kết (alias)... trong thư mục đó.
Toàn bộ câu lệnh trên có nghĩa là giấu tất cả các thành phần (tập tin, thư mục, liên kết...) trên màn hình làm việc.

Và kết quả, chúng ta có:

Như các bạn cũng thấy đó, những tập tin, thư mục đều được giấu hết đi rồi, chỉ còn lại 2 ổ đĩa hệ thống.

Để hiển thị lại những thành phần này, bạn sử dụng câu lệnh sau:

chflags nohidden ~/Desktop/*

Chúng ta cũng có thể dùng lệnh trên để giấu một thư mục nào đó trên máy tính. Ví dụ, trên màn hình làm việc của mình có thư mục tên là "Viet Hoa". Trong đó chứa các thông tin mật mà mình không muốn cho bất kỳ ai thấy. Mình sử dụng câu lệnh sau để giấu thư mục này đi:

cd ~/Desktop
chflags hidden "Viet Hoa"

Giải thích:
1. Câu lệnh đầu tiên chuyển đến thư mục hiện tại
2. Câu lệnh thứ 2 làm việc ẩn đi thư mục mang tên "Viet Hoa". Vì tên thư mục này có khoảng trắng nên bạn phải bỏ vào trong dấu ngoặc thì hệ điều hành mới hiểu. Kết quả là thư mục "Viet Hoa" đã được ẩn đi. 

Bạn có thể hiển thị lại thư mục này bằng câu lệnh sau:

chflags nohidden "Viet Hoa"

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin vui lòng gởi về địa chỉ email iKul.MAC@gmail.com

Subscribe to: Posts (Atom)