{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...


Bài hướng dẫn trước các bạn đã biết cách hiển thị hộp hội thoại để đưa ra cho người dùng những thông điệp từ hệ thống, cũng như nhận biết nút bấm mà người dùng đã tác động từ hộp hội thoại đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thông tin từ nút bấm vẫn là chưa đủ để biết được những thông điệp người dùng muốn truyền ngược lại cho hệ thống.


Đôi khi, chúng ta muốn yêu cầu người dùng nhập vào một số thông tin gì đó để hệ thống xử lý. Giải pháp sẽ là có một text field để người dùng nhập bất kỳ thông tin gì họ muốn. Text field này có thể được tích hợp trực tiếp vào hộp hội thoại như bài trước.

Cú pháp như sau:

display dialog "#thông điệp từ hệ thống" default answer ""

Vẫn dùng cú pháp cũ để hiển thị hộp hội thoại, phần default answer "" sẽ làm công việc hiển thị text field trong hộp hội thoại. Trong trường hợp này thì text field mặc định là trống. Bạn có thể đặt một giá trị mặc định nào đó trong text field.

Hãy xem một ví dụ đơn giản sau đây nhé:


Đó là một ví dụ hết sức đơn giản, giới thiệu cách để đưa 1 text field vào hộp hội thoại. Như các bạn cũng thấy, theo như ví dụ trên thì thông điệp "Tên bạn là gì" được hiển thị cùng với một text field bên đưới, mà nút bấm mặc định là "Xong".

Tiếp theo, chúng ta sẽ thử cùng nhau tiếp nhận thông điệp mà người dùng muốn gởi trả lại cho hệ thống nhé. 

Hãy cùng nhau làm ví dụ dưới đây nhé, để ôn lại cách nhận biết nút bấm người dùng đã tác động và nhận luôn thông tin người dùng nhập vào text field nhé: Sau khi nhập tên vào, người dùng sẽ bấm vào nút "Xong", một hộp hội thoại khác sẽ hiện ra với lời chào có kèm theo tên vừa mới được nhập vào.


Cùng nhau xem xét kỹ hơn ví dụ ở trên nhé! Chúng ta nhận lại kết quả người dùng nhập vào text field bằng cấu trúc:

set #ten bien# to text returned of result

Kết quả bạn nhận được sẽ được lưu vào biến #tên biến#. Sau khi người dùng bấm nút "Xong" thì kết quả của chúng ta nhận được là một hộp hội thoại như sau :)

Như vậy là bạn đã có thể làm thêm một việc nữa với AppleScript rồi đó. Hãy cùng sáng tạo ra những thứ mới mẻ với AppleScript bạn nhé ;)

Mọi thắc mắc và đóng góp, xin bạn cứ gởi trực tiếp đến địa chỉ email ikul.mac@gmail.com

Subscribe to: Posts (Atom)