{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...Có những lúc mà cơn làm biếng dâng trào, ta chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngồi một chỗ và ra lệnh để ai đó làm tất cả mọi thứ cho mình...

Những khi lười biếng như vậy thì AppleScript có thể là một trợ thủ đắc lực để bạn ra lệnh cho em Mac của mình phải làm việc. Chúng ta hãy nghiên cứu thử xem làm thế nào nhé :)

AppleScript cung cấp cho chúng ta một cấu trúc rất đơn giản để ra lệnh cho các chương trình đã cài trong máy Mac của bạn.

tell application "#tên chương trình#"
      #công việc cần làm#
end tell
Trong đó,  #tên chương trình# chính là tên chương trình đã cài trong máy của bạn, chương trình mà bạn muốn ra lệnh cho nó phải làm công việc gì đó. Có thể là "Finder", hoặc "iChat", hoặc "iPhoto"...

Ví dụ đơn giản, bạn muốn mở Finder với ổ đĩa mặc định là ổ đĩa khởi động, bạn sẽ làm như sau.

Bây giờ hãy nhấn nút Run thử xem kết quả nhé.

Kết quả của bạn cũng tương tự như hình trên đúng không? Quá đơn giản phải không bạn?

Bây giờ hãy thử làm một công việc phức tạp hơn 1 tí nữa nhé. Ta cùng mở sọt rác ra và dọn sạch sọt rác nhé. Cấu trúc cũng tương tự như vậy.

Như bạn cũng thấy đó, AppleScript được thiết là một ngôn ngữ rất giống với tiếng Anh, nên việc sử dụng cũng rất dễ dàng.

Bây giờ bạn đang nghe một bài nhạc trong iTunes, làm sao để bạn có thể lấy tên của bài nhạc bạn đang nghe? Thật là đơn giản, nếu bạn không tin thì hãy xem hình dưới nhé ;)

Quá đơn giản! Câu lệnh bạn cần phải viết là get the name of current track, hoàn toàn giống như tiếng Anh.

Ví dụ cuối cùng có vẻ phức tạp nhất cho đến thời điểm này, chúng ta sẽ lấy tên của bài hát đang nghe ở iTunes để làm status cho iChat. Đây là đoạn code và kết quả mà chúng ta thu được.


tell application "iTunes"
      set dang_nghe to get the name of current track
end tell
tell application "iChat"
     set status message to dang_nghe
end tell

Đây chính là đoạn mã chúng ta cần để làm công việc trên. dang_nghe là một biến để lưu tạm thời tên bài hát đang nghe trên iTunes. Câu lệnh "set status message to dang_nghe" sẽ làm công việc là đặt tên bài hát (đã lưu trong biến dang_nghe) lên status của iChat.

Bạn hãy làm thử xem nào. Phần này mình chỉ giới thiệu sơ nét về cấu trúc lệnh tell application. Những bài sau mình sẽ giới thiệu những chức năng nâng cao của cấu trúc này.

Chúc các bạn vui với AppleScript ;)

0 nhận xét

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)