{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...


Thế, bắt đầu với AppleScript như thế nào đây???

Tất nhiên là phải có chỗ nào đó để viết những đoạn script (có thể gọi nôm na như là những câu ra lệnh cho em Mac thân yêu). Viết vô đâu??? Chẳng lẽ lấy giấy ra viết???

Tất nhiên em Mac thân yêu đã cung cấp sẵn một công cụ kèm theo hệ điều hành để viết, biên dịch và chạy những đoạn script này.

Đó chính là ScriptEditor...

ScriptEditor - Anh tìm em nơi nao???

ScriptEditor được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Mac OS X, vì thế bạn có thể tìm thấy em nó trong folder Application/AppleScript (xem hình dưới)


Chú ý: Tên em nó là ScriptEditor nhé. Trong hình là SkriptEditor vì mình đang chạy Leopard tiếng Đức!!!

Hoặc bạn có thể tìm thấy em nó một cách nhanh chóng từ SpotLight thân yêu:

Một lần nữa nhé, tên em nó là ScriptEditor nhé!!!

Và đây là thân xác của em nó đây, trình lên cho anh em chiêm ngưỡng nhé...

Phần "trong trắng" rộng rãi chiếm gần hết diện tích ngoại hình của em nó chính là nơi để anh em ta viết lách. Ở trên cùng là thanh công cụ để giúp đỡ anh em ta chạy thử các tác phẩm của mình. Khung trắng nhỏ dưới chỗ viết lách là cửa sổ theo dõi kết quả.

0 nhận xét

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)