{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...

Lại một mẹo nữa với Terminal để vui đùa cùng các tập tin của hệ thống MAC OS X. Trong một số trường hợp, bạn được ai đó yêu cầu gởi danh sách các tập tin và thư mục có hiện có trong một thư mục nào đó.

Thật ra có nhiều cách để làm việc này. Tuy nhiên, mình thích sử dụng Terminal nên trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách để làm việc đó với những câu lệnh thú vị. Mục đích của mẹo này là xuất tên của tất cả thư mục và tập tin ở thư mục hiện tại bạn đang làm việc trên Terminal vào một tập tin do bạn chỉ định.

Khi mở Terminal lên, thư mục mặc định của bạn sẽ là thư mục người dùng. Ví dụ, trên máy mình, khi mở Terminal lên, thì thư mục mặc định ban đầu là /Users/kulnova. Bây giờ mình muốn liệt kê tất cả các thư mục và tập tin trong thư mục này vào một tập tin FileList.txt trong cùng thư mục đó, mình dùng câu lệnh sau

Khi đó, trong thư mục /Users/kulnova của bạn sẽ xuất hiện một tập tin mới tên là FileList.txt, trong đó chứa nội dung là danh sách các thư mục và tập tin trong thư mục đó.
Thế là bạn đã thực hiện thành công rồi đó, như vậy thì nếu bạn muốn làm việc tương tự với một thư mục khác thì sao? Trước tiên, bạn phải chuyển thư mục làm việc sang thư mục mà bạn muốn lập danh sách. Ví dụ mình muốn chuyển sang thư mục /@Daten, mình dùng câu lệnh sau


Câu lệnh trên để chuyển đường dẫn hiện tại sau thư mục được chỉ định sau từ khóa "cd". Sau đó, thư mục bạn có thể thực hiện câu lệnh như trước để thiết lập danh sách

Bây giờ thì tập tin FileList.txt chứa danh sách các tập tin và thư mục nằm trong thư mục /@Daten sẽ được lưu trong cùng thư mục.

Thế thì làm sao để lưu tập tin FileList.txt ở một thư mục khác??? Đơn giản là bạn đưa cả đường dẫn vào chung với tên tập tin. Ví dụ dưới đây là tập tin FileList.txt sẽ được lưu ở thư mục gốc.

Bây giờ bạn hãy thử mở tập tin /FileList.txt xem sao, thông tin về các tập tin và thư mục nằm trong thư mục /@Daten sẽ được lưu trong tập tin này như sau

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin vui lòng gởi về địa chỉ email iKul.MAC@gmail.com

0 nhận xét

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)