{iKul} Mac

Sức mạnh tiềm ẩn...


Tiếp theo bài viết mở đầu về Việt hóa Finder, bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các Việt hóa thanh trình đơn chính của Finder.


Như ở bài viết mở đầu mình cũng đã giới thiệu về thanh trình đơn này, đây chính là phần chúng ta thấy nhiều nhất trong quá trình làm việc với Finder.

Lại một lần nữa lần mò vào trong thư mục /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/English.lproj như đã hướng dẫn trong bài viết mở đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy một tập tin Menus.nib, đây chính là tập tin chính để chỉnh sửa.

Trước khi bắt đầu, bạn phải nhớ là đã cài đặt XCode và làm theo đúng hướng dẫn về sao lưu dữ liệu và phân quyền truy cập lại nhé.

Xong rồi, mở tập tin Menus.nib ra nào. Bạn có thấy gì không? Chương trình XCode đã được khởi động, và bạn sẽ thấy một cửa sổ tương tự như thế này:

Cửa sổ này chứa tất cả các thành phần của thanh trình đơn. Trước tiên, bạn hãy nhấn đúp vào thành phần tên MenuBar. Đó là thanh trình đơn chính mà bạn thấy trên cùng của màn hình làm việc.

Như bạn thấy ở hình trên, MenuBar chứa các thành phần được hiển thị trong thanh trình đơn hệ thống của Finder. Bên phải sẽ là cửa sổ thuộc tính (Menu Item Attributes) để thay đổi các thuộc tính của các thành phần. Đây chính là mấu chốt của vấn đề :) Bạn chỉ cần nhấn chọn các thành phần của thanh trình đơn, sau đó thay đổi nội dung bên ô Title của cửa sổ thuộc tính. 

Làm tương tự với tất cả thành phần bạn của thanh trình đơn. Lưu lại nội dung bạn đã thay đổi. Bạn nhớ phải đăng nhập lại mới thấy được sử thay đổi. Có một số thành phần vẫn không thay đổi theo nội dung tiếng Việt bạn đã đổi. Không sao đâu, vì những thành phần này sẽ thay đổi theo trong quá trình Việt hóa những phần sau.

Chú ý: Ngoài ra, các bạn phải làm tương tự cho những thành phần khác giống như MenuBar để thay đổi những thanh trình đơn con của trình đơn chính.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin vui lòng gởi về địa chỉ email iKul.MAC@gmail.com

0 nhận xét

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)